Algemene Voorwaarden

Ik ga er van uit dat u deze voorwaarden kent indien u een samenwerking met mij aan gaat.

Artikel 1 Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en handelingen die gemaakt worden met Natasja van den Burg eigenares van Shamballa Roots.

 

Artikel 2 Annulering en wijziging

2.1 Annulering van een individuele afspraak of wijzigen van een tijdstip kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip, telefonisch doorgegeven worden, anders worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

2.2 Shamballa Roots behoud zich het recht voor ten aanzien van de afspraken, wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 3 Tarieven en betaling

3.1 De vastgestelde tarieven zijn terug te vinden op de website www.shamballaroots.nl.

Betaling dient contant na afloop te worden voldaan of achteraf door middel van internetbankieren binnen 14 dagen.

Indien gewenst kunt u een factuur krijgen.

3.2 Alle klankmassages en klankreizen worden niet vergoed door uw verzekeraar

3.3 Tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten.

3.4 Shamballa Roots behoud zich het recht voor ten aanzien van de tarieven, wijzigingen aan te brengen

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Shamballa Roots sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van Shamballa Roots.

Shamballa Roots is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan een klankmassage of klankreis. Natasja van den Burg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke en geestelijke schade.

4.2 Klankmassage of klankreis is geen vervanging van een behandeling door een arts of therapeut.

4.3 De cliént is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelen tijdens de gehele verblijfsduur op de locatie van Shamballa Roots.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 Indien Shamballa Roots haar verplichtingen niet kan na komen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Shamballa Roots het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk word.

5.2 Shamballa Roots heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijden van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd om haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 6 Auteursrecht

Op alle foto’s rust van rechtswege het auteursrecht en blijven eigendom van Natasja van den Burg.

 

Artikel 7 Geheimhouding

Natasja van den Burg eigenaresse van Shamballa Roots is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar bekend is geworden van cliënten. Natasja van den Burg houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en de gegevens van haar cliënt uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik. De gegevens van de cliënt zullen niet, tenzij met toestemming, aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 8 Klachtenregeling

Bij geschillen en/of klachten kan de cliënt zich wenden tot het Europees Vakverbond voor Klankmassage-therapie in Duitsland.

Ga naar:
Privacy Policy
Disclaimer

Contact